[ Webhosting profitux.cz ]

Nejnovější informace ohledně ukradených viteálů

Autor: Fiona z Albionu <(at)>, Téma: Denní Věštec, Vydáno dne: 14. 03. 2018 00:10

Detektoři vysláni na magicky významná místa po celé zemi.

Dle nejnovějších informací, které se ministerstvu podařilo získat, jsou poškozené předměty, v minulosti skrývající část Voldemorotvy duše, uloženy na magicky významných místech, tedy na místech, kde v minulosti byla provozována černá nebo jiná silná magie. Mezi tato místa by mohly patřit pyramidy, aztécké či mayské chrámy, Stonehenge, Stolová hora, Koloseum či trosky Minotaurova labyrintu.

Protože však magii, která je určena na obnovu viteálů, tedy těch předmětů, jejich obnovení a opravu, je možné vysledovat, protože to není čistá magie, byli na tato důležitá místa již vysláni detektoři, kteří fungování této magie dokáží vycítit a tak určit místo, kde je viteál uložen.