[ Webhosting profitux.cz ]

Vir zvaný Prozření II.

Autor: Berta Davis <(at)>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 23. 11. 2017 13:53

Jak se dále vyvíjí situace mezi mudly?!

Právě se vracím z Rady pro výzkum mudlovského nevědomí (RPVMN) a popravdě, mám zdrcující zprávy! Původní teorie o téměř neškodném viru, který časem (jako vše průlomové v mudlovském světě) zanikne, se nyní zračí pod zcela jiným úhlem pohledu.

Vir začíná v mudlovském těle, po proniknutí první slupkou jejich nevědomí, mutovat a vytvářet jaký si transformační proces. Ponejprv to vypadá jako klasické mudlovské onemocnění. Na fyzické úrovni tedy jako bolesti hlavy, kloubů, narušený spánek, zvýšená únava, potíže se zažíváním a návaly pocení. Na straně psychiky pak deprese, apatie, nicota a stagnace. To vyvolává emoční propady. Mudlové to povětšinou ještě stále léčí postaru, tedy chemickými prostředky, což naštěstí brzdí celý proces transformace, která v poslední fázi vede ke změně DNA.

Pokud k tomuto dojde, je svět čar a kouzel skutečně ve vážném ohrožení. Při změně DNA se totiž automaticky rozšiřuje kapacita jejich vědomí! A tím se otevírají u mudlů schopnosti rovnající se kouzelníkům!!! Aby mohlo dojít k těmto procesům, je nutné, aby se mudlové za všech okolností udržovali v rovnováze, vnitřním klidu, a především v lásce ke všemu živému. To je v jejich situaci velice náročné, neboť se jim ve spánkových hladinách probouzejí vědomě jejich minulé inkarnace, prožitky a selhání a to je s ranním probuzením vhazuje do nerovnováhy, rozladěnosti či přímo nechuti začít nový den. Ztráta radosti, stejně jako strach, je skvělou brzdou procesu Znovuzrození v témže těle, a tak jen procházejí další vlnou emocí, která je bravurně spláchne o několik kroků zpět.

Výjimkou jsou ale mudlové, kteří se již dostali pod několik vrstev zapomnění a jdou neohroženě v plném vědomí přes tyto výzvy. U nich jsou již patrné i změny transformace na fyzickém těle. Rychlejší růst vlasů a nehtů, podivné světlo v očích, a hlavně snižující se tělesná teplota, a naopak zrychlující se tep srdce. Tím se dostávají do tzv. vědomého transu a získávají napojení nejen na jiné dimenze, ale především jsou schopni dostat se do svého Středu a pochopit tak proč jsou Teď a Tady a s jakým posláním sem přišli.

Utajovanou informací RPVMN je nyní spekulace, že časem by se mudlové mohli transformovat na úroveň kouzelníků a svět čar a kouzel by tedy měl být rozšířen po celé planetě. Otázkou zůstává, zda budou takového transformačního procesu mudlové schopni. Nebo zůstanou někde v mezi bodě, tedy v panice jejich ega, které vyvolá neskutečnou vnitřní sílu agresivity, mocenství, manipulace, kritiky, odsuzování a nenávisti?

Kam nyní spěje svět mudlů a jaký dopad to bude mít pro budoucnost nás všech?

Pro Denní Věštec
Berta Davis

Korekturu provedla Annabelle Fairy