[ Webhosting profitux.cz ]

Vir zvaný Prozření...

Autor: Berta Davis <(at)>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 03. 10. 2017 17:56

Ve světě mudlů se něco děje!

Něco se děje! Svět reality překročil své vlastní hranice a tím se radikálně posunulo vnímání mudlů. Naštěstí ne celoplošně. Ovšem obzor jejich omezeného vnímání začíná mít zřetelné trhliny. Vidí, co mělo zůstat jejich zraku ukryto, a co víc, cítí na sobě jisté změny, které s sebou tato transformace přináší. Vibrace se jim den po dni nekontrolovatelně navyšují. Při pozorování tohoto nekouzelnického druhu jsou již zcela patrné velké rozdílnosti. Nejenže už někteří mudlové připouštějí existenci zázraků, dokonce již začínají chápat jejich princip a tím je sami začínají vytvářet!

Tato situace je prvním stupněm ohrožení naší skryté identity. Rada pro výzkum mudlovského nevědomí (RPVMN) má nyní plné ruce práce s hledáním příčiny zvýšeného vědomí mudlů. Naštěstí staré vzorce chování a karmická zatížení je stále udržují ve strachu z nepoznaného a nadpřirozeného a díky tomu se stále udržují na hraničním bodu stagnace, těsně před průlomem do otevření vnitřního zraku. Na ruku nám nyní hraje fakt, že mezi jejich prvotní vzorec chování patří bezmezná důvěra v lékařskou vědu. Východní medicína je stále ještě založena na chemických látkách, které brzdí či úplně zastavují transformační proces. Tím je z navýšených vibrací páté dimenze navrací zpět do bezpečného teritoria třetí dimenze.

Slabší stránkou je to, že se tento vývoj zcela vymknul naší kontrole. Ani Rada pro výzkum mudlovského nevědomí zatím neodhalila příčinu jejich strhávání roušek zapomnění. Na poslední konferenci se jednalo o tzv. Viru Prozření, který se v určitých etapách mudlovské civilizace tu a tam sice objevoval, ale pro nedostatečný počet nakažených se nedokázal rozšířit přes nebezpečnou hranici ke kolektivnímu vědomí. V průběhu věků docházelo k úspěšné likvidaci těchto nakažených jedinců, a to od zcela primitivního upálení na hranici, přes zavírání do ústavu pro choromyslné, a v poslední fázi pak zbavování svéprávnosti.

RPVMN nyní otevřela nové oddělení Experimentálního výzkumu a všichni pevně věří, že svět čar a kouzel není zatím ve výraznějším ohrožení.

Budu vás průběžně informovat o situaci, ale už nyní vás mohu uklidnit, že mudlové nedokáží vnímat Rovnováhu, Lásku, Víru ani Vděčnost, ve skutečném potenciálu těchto energií a dokud zcela nepochopí princip
Příčina–Následek, nehrozí nám žádné bezprostřední nebezpečí!

Pro Denního věštce, Berta Davis

Korekturu provedla Annabelle Fairy.